f

Regulamin serwisu Sawa Taxi

I. Warunki ogólne

 1. Jedynym właścicielem i administratorem serwisu www o nazwie sawataxi.pl jest firma Sawa Taxi Sp. z o.o. Tylko ona ma prawa własności intelektualnej do witryny sawataxi.pl (w tym jej powielania, dystrybucji i modyfikacji), jej projektu, kodu źródłowego, konstrukcji i różnych składowych.
 2. Niniejsze warunki definiują dostęp do witryny sawataxi.pl. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne dla użytkowników internetu. Wejście na witrynę oznacza całkowitą akceptację tych warunków. Niniejsza witryna zawiera wyłącznie informacje potrzebne użytkownikowi do korzystania z zasobów serwisu sawataxi.pl.
 3. Ewentualne zamawianie przez użytkowników witryny subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem firmie ich danych osobowych, które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze witryny z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika witryny lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.
 4. Właściciel witryny nie zezwala na przetwarzanie danych teleadresowych i adresów e-mail, dostępnych na stronach sawataxi.pl. Zabrania się przetwarzania tych danych w bazach danych w celu odsprzedaży. Publikacja fragmentów lub całości materiałów zawartych na stronach sawataxi.pl na innych serwisach jest możliwa wyłącznie przy podaniu źródła i po uzyskaniu pisemnej zgody administratora. Komercyjne wykorzystanie treści umieszczonych na stronach sawataxi.pl jest surowo wzbronione. Nieautoryzowane wykorzystanie informacji zamieszczanych na tej witrynie, naruszanie praw własności intelektualnej stanowi podstawę prawną do wszczęcia stosownego postępowania sądowego.
 5. Przeglądanie, drukowanie i częściowe pobieranie zawartości tej witryny jest dozwolone jedynie pod warunkiem, że jest dokonywane wyłącznie w celu uzyskania informacji do użytku osobistego, a nie komercyjnego.
 6. Sawa Taxi nie gwarantuje, że na jej stronach nie wystąpią błędy lub przerwy w dostępie do serwisu i zamieszczanych tu treści. Nie gwarantuje, że treści będą aktualne, choć Sawa Taxi dołoży wszelkich starań, by je aktualizować.
 7. Sawa Taxi nie jest odpowiedzialna za ewentualne błędy bezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić, ani za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania użytkownika, plików lub dokumentów przechowywanych na komputerze użytkownika, ani za wirusy komputerowe na komputerze używanym do łączenia się z naszą witryną spowodowane niewłaściwym działaniem przeglądarki internetowej.
 8. Sawa Taxi zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i z dowolnych powodów zmian lub aktualizowania zamieszczanych na witrynie informacji i warunków dostępu bez uprzedniego powiadomienia.

 

II. Świadczenie Usług Przewozowych

 1. Składanie zleceń
  Zgłaszanie przez Klienta zleceń na wykonanie Usług może być dokonywane całodobowo, w języku polskim lub angielskim.
 2. Formy składania zamówień na przewóz
  1. Telefonicznie
   Za pośrednictwem centrali o numerze telefonu 22 6444444. Należy podać:
   • nazwę Klienta o ile jest przydzielona,
   • imię i nazwisko osoby korzystającej z usług,
   • numer telefonu osoby zgłaszającej zlecenie,
   • godzinę i miejsce (adres) podstawienia pojazdu
   • w przypadku posiadacza Elektronicznej Karty Klienta - numer tej karty
   Operator Centrali każdorazowo potwierdza przyjęcie zlecenia i określa orientacyjny czas realizacji zamówienia.
  2. On-line
   Na stronach internetowych Sawa Taxi: www.sawataxi.pl; www.6444444.pl
   W przypadku zamówienia on-line, system zaproponuje realny czas wykonania usługi. Prawidłowo przyjęte zlecenie jest potwierdzone komunikatem "Zamówienie zostało przyjęte. Zapraszamy do korzystania z naszych usług".
  3. E-mailem na adres centrala@sawataxi.pl. Ta forma zamawiania usługi dotyczy wyłącznie zleceń z późniejszym terminem realizacji, które:
   • wymagają dodatkowych uzgodnień,
   • dotyczą odbiorów z lotniska,
   • dotyczą przejazdów limuzynami.
   Każdorazowo, przyjęcie zlecenia w formie e-maila, jest potwierdzane przez Sawa Taxi.
  4. Inne
   • Lotnisko
    Zlecenia odbioru gości z lotniska są realizowane bezpośrednio przez pracowników Sawa Taxi pod numerem telefonu 22 6502201.
 3. Serwis Limuzyn
  Na życzenie Klienta, Sawa Taxi może podstawić nieoznakowane limuzyny marki Mercedes z kierowcą władającym językiem angielskim. Zapytania dotyczące serwisu i cen usług można składać:
  • pod numerem telefonu 22 644 44 55,
  • pod adresem e-mail serwis.limuzyn@sawataxi.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.