f
Wspolpracujemy z BIGIM

Aktualności
07.01.2016

Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy


W ramach 24 Finału WOŚP wystawiliśmy na Allegro lot widokowy śmigłowcem Robinson R44.


Lot będzie trwał 1 godzinę.
Zwycięzcy aukcji zapewniamy transport naszą taksówką na lotnisko.Przeżyj niezapomniana przygodę i wspomóż Maluchy!


Zapraszamy do licytowania naszej atrakcji.


http://aukcje.wosp.org...


więcej ›
07.12.2015

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.         Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs świąteczny” i jest zwany dalej: "Konkursem".


2.         Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Sawa - Taxi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poprawna 46A, 03-984 Warszawa, zwana dalej „Sawa Taxi”.


3.         Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie profilu firmy Sawa Taxi na Facebooku  w dniach 6 grudnia 2015 – 20 grudnia 2015 (do godziny 23:59:59).


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:


a)         posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Sawa Taxi na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Sawa Taxi  i tym samym zyskała status Fana,


b)         pobierze, zainstaluje na swoim urządzeniu mobilnym aplikację do zamawiania taksówek Sawa Taxi oraz przed zakończeniem Konkursu, co najmniej raz zamówi taksówkę Sawa Taxi wykorzystując aplikację,


c)         zrealizuje kurs taksówką Sawa Taxi zamówioną przez aplikację,


d)         wyśle potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „Konkurs świąteczny” na adres mailowy: konkursy@sawataxi.pl" >href="mailto:konkursy@sawataxi.pl">konkursy@sawataxi.pl, w tytule maila wpisując: „Konkurs świąteczny”.


W treści maila należy podać imię, nazwisko i nr telefonu, na który aplikacja do zamawiania taksówek Sawa Taxi została zainstalowana i z którego została zamówiona taksówka,


e)         nie jest pracownikiem, ani współpracownikiem Sawa Taxi,


f)         nie jest członkiem rodziny pracownika ani współpracownika Sawa Taxi


2.         Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w pkt 1 przed zakończeniem Konkursu.§ 3 NAGRODY  1. 1. Nagrody w Konkursie to: 15 kart przedpłaconych Sawa Taxi o wartości 200,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście 00/100 PLN) do wykorzystania w taksówkach Sawa Taxi.

  2. Każdy z Uczestników może wysłać tylko jedno zgłoszenie udziału w Konkursie.

  3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy pierwsi w danym dniu wyślą swoje zgłoszenie do Sawa Taxi stosownie do §2 ust. 1 lit. d) Regulaminu. Konkurs nie ma charakteru losowego, a decyduje pierwszeństwo zgłoszenia..

  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga i wyjaśnia Sawa Taxi.

  5. Uczestnicy Konkursu będący zdobywcami nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w trakcie Konkursu.

  6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody powiadomiony Uczestnik będący zdobywcą nagrody powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres: konkursy@sawataxi.pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

  7. Nagrody w konkursie nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1.         Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu jego prawdziwych danych osobowych, obejmujących następujące dane: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, numer tel. kontaktowego, które to dane są niezbędne do przekazania nagrody.


2.         Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Sawa Taxi w celu i w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz w związku z odbiorem  nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sawataxi.pl.


więcej ›
07.12.2015

Konkurs Świąteczny


Dla Klientów korzystających z naszej aplikacji mamy prezent pod choinkę.


Zamówcie taksówkę przez naszą aplikację i wygrajcie jedną z 15 przedpłaconych kart o wartości 200 PLN na przejazdy w ramach Polskiej Sieci Taxi 19 123.


Konkurs trwa od 6 do 20 grudnia 2015.


Aby wziąć udział w Konkursie należy:1. Polubić nas na Facebooku;
2. Pobrać aplikację ze strony i zamówić przez nią taksówkę.
3. Po zrealizowanym kursie wysłać zgłoszenie na adres mailowy: konkursy@sawataxi.pl i czekać na kontakt od nas.


Karty przyznajemy codziennie w dniach 6-20 grudnia.
Wygrywa ta osoba, która wyśle do nas mail ze zgłoszeniem udziału jako pierwsza danego dnia.


Szczegółowy regulamin można pobrać tutaj.


Zamawi aj taksówkę, ciesz się wygraną!więcej ›
30.10.2015

Regulamin Konkursu "Aplikacja"


REGULAMIN KONKURSU „APLIKACJA”


§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Aplikacja” i jest zwany dalej: "Konkursem".


2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Sawa Taxi Sp. z o.o., ul. Poprawna 46A, 03-984 Warszawa, zwana dalej „Sawa Taxi”.


3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie profilu firmy Sawa Taxi na Facebooku  w dniach 1 listopada 2015 – 30 listopada 2015 (do godziny 23:59:59).


§ 2


WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:


a)         posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Sawa Taxi na Facebooku. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Sawa Taxi  i tym samym zyskała status Fana,


b) pobierze, zainstaluje na swoim urządzeniu mobilnym aplikację do zamawiania taksówek Sawa Taxi oraz przed zakończeniem Konkursu, co najmniej raz zamówi taksówkę Sawa Taxi wykorzystując aplikację,


c) zrealizuje kurs taksówką Sawa Taxi zamówioną przez aplikację,


d) wyśle potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „Aplikacja” na adres mailowy: konkursy@sawataxi.pl, w tytule maila wpisując: „Aplikacja”.


W treści maila należy podać imię, nazwisko i nr telefonu, na który aplikacja do zamawiania taksówek Sawa Taxi została zainstalowana i z którego została zamówiona taksówka,


e) nie jest pracownikiem, ani współpracownikiem Sawa Taxi Sp. z o.o.,


f) nie jest członkiem rodziny pracownika Sawa Taxi Sp. z o.o..


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w pkt 1 przed zakończeniem Konkursu.§ 3


NAGRODY


1.Nagrody w Konkursie „Aplikacja” to:


10 voucherów 2-osobowych na lot widokowy nad Warszawą śmigłowcem typu Robinson R-44.


Lot będzie trwać maksymalnie 30 minut.


Lot będzie realizowany z lotniska w Konstancinie k. Warszawy, które jest lotniskiem startu i lądowania śmigłowca. Koszt dojazdu do i z lotniska ponosi Uczestnik.


Data ważności każdego vouchera to 31 marca 2016 roku.


Terminy lotów zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym ze zwycięzców Konkursu.


Sawa Taxi zastrzega, że  uzgodniony termin przeprowadzenia lotu może ulec zmianie z przyczyn atmosferycznych, technicznych, lub przyczyn niezależnych od Sawa Taxi.


2. Każdy z Uczestników może wysłać tylko jedno zgłoszenie udziału w Konkursie.3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których zgłoszenie zostanie wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Sawa Taxi. Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w § 2, Sawa taxi informuje, że Konkurs nie stanowi gry losowej.4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga i wyjaśnia Sawa Taxi.5. Uczestnicy Konkursu będący zdobywcami nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w trakcie Konkursu.


6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody powiadomiony Uczestnik będący zdobywcą nagrody powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres: konkursy@sawataxi.pl w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.


7. Nagrody w konkursie „Aplikacja” nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.


§ 4


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu jego prawdziwych danych osobowych, obejmujących następujące dane: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, numer tel. kontaktowego, które to dane są niezbędne do przekazania nagrody.


2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Sawa Taxi w celu i w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz w związku z odbiorem  nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
§ 5


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sawataxi.pl.


więcej ›
04.11.2015

Konkurs - Aplikacja


Sawa Taxi przygotowała dla Was odlotowy konkurs!


Zamówcie taksówkę przez naszą aplikację i wygrajcie niezapomnianą przygodę!


Do wygrania fantastyczne nagrody:


-           10 voucherów upoważniających do 30-to minutowego lotu widokowego nad Warszawą helikopterem Robinson R-44.


Konkurs trwa od 1 listopada 2015 do 30 listopada 2015.


Zasady są proste.


1. Polub nasz profil na Facebooku;


2. Pobierz aplikację ze strony http://www.sawataxi.pl/aplikacja i zamów przez nią taksówkę.


3. Po zrealizowanym kursie wyślij zgłoszenie na adres mailowy wskazany na Facebooku i czekaj na kontakt od nas.


Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie http://www.sawataxi.pl/aktualnosci.


...
do udziału w konkursie!


więcej ›
23.06.2015

Sawa Taxi uruchomiła aplikację mobilną.


W ramach naszej ogólnopolskiej sieci – Polska Sieć Taxi 19 123, uruchomiliśmy aplikację do zamawiania taksówek działającą na wszystkich urządzeniach mobilnych wyposażonych w systemy Android, iOS i Windows Phone.


Aplikacja Polska Sieć Taxi 19 123 działa we wszystkich miastach wojewódzkich i jest dedykowana zarówno Klientom indywidualnym jak i firmom.
Dzięki niej masz dostęp do 5000 licencjonowanych Taksówkarzy pracujących w najlepszych lokalnych firmach taksówkowych w Polsce.


Korzystając z Polskiej Sieci Taxi 19 123 masz gwarancję: bezpiecznej podróży, obsługi przez profesjonalnego Kierowcę, sprawnego i czystego samochodu, ceny za kurs zgodnej z cennikiem lokalnej korporacji i  pełną gamę naszych rozliczeń bezgotówkowych.


Zamówienie złożone przez aplikację obsługiwane jest przez infrastrukturę informatyczną  Partnera i kierowane do najbliższego do adresu zlecenia Kierowcy.


Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą jakość obsługi.


Zawsze jesteście Państwo pod opieką naszej Centrali dostępnej pod numerem 19 123.


Zapraszamy do zainstalowania aplikacji:


http://www.sawataxi.pl/aplikacja


To najwygodniejszy sposób, aby zamówić taksówkę!


 


więcej ›
11.06.2015

Orange Warsaw Festival 2015.


Po raz kolejny, mamy przyjemność obsługiwać na wyłączność największe wydarzenie muzyczne w Warszawie.


W dniach 12 – 14 czerwca nasze taksówki festiwalowe będą oczekiwać na 2 postojach na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec (przy trybunie VIP i przy głównej bramie od strony ul. Puławskiej).


Dla wszystkich posiadających bilet lub opaskę OWF przygotowaliśmy specjalną promocję – udzielamy 10% zniżki.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług. To najwygodniejszy i najszybszy sposób dotarcia na koncerty i bezpiecznego powrotu do domu.


więcej ›
10.06.2015

Sawa Taxi wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym.


Od 1 czerwca 2015 r. nasi Klienci mogą skorzystać z dodatkowej usługi dedykowanej inwalidom.


W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów rozbudowaliśmy ofertę o przewóz osób niepełnosprawnych. W ramach umowy partnerskiej Sawa Taxi współpracuje z przewoźnikami wytypowanymi w drodze przetargu przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy do przewozu niepełnosprawnych pasażerów. Umowa z miastem będzie obowiązywała przez 6 lat.


Specjalny samochód wystarczy zamówić z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku innych podmiotów udostępniających auta do przewozu niepełnosprawnych, czas oczekiwania wynosi średnio 2, 3 dni.


 


więcej ›
29.04.2015

Zasady Etycznego i Zgodnego z Prawem Postępowania


Mając na uwadze troskę o przestrzeganie przez Spółkę, jej Pracowników i Współpracowników przepisów obowiązującego prawa, a także zasad etycznego działania w biznesie, w szczególności przeciwdziałania korupcji i przekupstwu w biznesie, Zarząd Sawa Taxi Sp. z o.o. uchwalił "Zasady Etycznego i Zgodnego z Prawem Postępowania".


więcej ›
26.03.2015

Sponsorujemy Młodego Sportowca


Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy sponsorem bardzo utalentowanego, dobrze zapowiadającego się tenisisty – 15 letniego Tomka Dudka.


Mimo młodego wieku zawodnik ma na swoim koncie wiele sukcesów – są to m.in. tytuł Mistrza Polski w latach 2010, 2012 i 2014, 9 miejsce w rankingu Tenis Europe w kategorii do lat 14.


W sezonie 2008 został wyróżniony Pucharem FAIR PLAY Mazowieckiego Związku Tenisowego za wybitnie sportową postawę na korcie.


Jesteśmy przekonani, że talent, pracowitość i współpraca ze zgranym zespołem na czele z trenerem Sławomirem Kurkiem pozwoli świetnemu zawodnikowi święcić kolejne triumfy.


 


 


 


więcej ›